Adam Dominikowski

Imię i nazwisko: Adam Dominikowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 33 Radom

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)