Aleksander Burski

Imię i nazwisko: Aleksander Burski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Aleksander Burski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Aleksander Burski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 80 Zielona Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 80 Zielona Gora (Okreg wyborczy)