Aleksander Rozmiarek

Imię i nazwisko: Aleksander Rozmiarek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Aleksander Rozmiarek - I kadencja 1952 - 1956
- Aleksander Rozmiarek - II kadencja 1957 - 1961
- Aleksander Rozmiarek - IV kadencja 1965 - 1969
- Aleksander Rozmiarek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 61 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: mgr praw, mgr wychowania fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 61 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw, mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)