Aleksander Schmidt

Imię i nazwisko: Aleksander Schmidt
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Aleksander Schmidt - IV kadencja 1965 - 1969
- Aleksander Schmidt - V kadencja 1969 - 1972
- Aleksander Schmidt - VI kadencja 1972 - 1976
- Aleksander Schmidt - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 12 Bydgoszcz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)