Aleksander Zawadzki

Imię i nazwisko: Aleksander Zawadzki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Aleksander Zawadzki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Aleksander Zawadzki - I kadencja 1952 - 1956
- Aleksander Zawadzki - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 24 Dabrowa Gornicza

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 24 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)