Alfred Kusiak

Imię i nazwisko: Alfred Kusiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Alfred Kusiak - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Okreg wyborczy: 48 Piotrkow Trybunalski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)