Alicja Musialowa

Imię i nazwisko: Alicja Musialowa
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Alicja Musialowa - I kadencja 1952 - 1956
- Alicja Musialowa - II kadencja 1957 - 1961
- Alicja Musialowa - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 50 Tomaszow Mazowiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Tomaszow Mazowiecki (Okreg wyborczy)