Andrzej Benesz

Imię i nazwisko: Andrzej Benesz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Andrzej Benesz - II kadencja 1957 - 1961
- Andrzej Benesz - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Benesz - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Benesz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)