Andrzej Burda

Imię i nazwisko: Andrzej Burda
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Andrzej Burda - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 41 Chelm

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)