Andrzej Korczak

Imię i nazwisko: Andrzej Korczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)