Antoni Andreasik

Imię i nazwisko: Antoni Andreasik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Antoni Andreasik - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)