Balbina Semczuk

Imię i nazwisko: Balbina Semczuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Balbina Semczuk - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 26 Katowice

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Katowice (Okreg wyborczy)