Boguslaw Kajdas

Imię i nazwisko: Boguslaw Kajdas
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 24 Dabrowa Gornicza

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)