Boleslaw Drobner

Imię i nazwisko: Boleslaw Drobner
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Boleslaw Drobner - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Drobner - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Drobner - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Drobner - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 6 Krakow

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Krakow (Okreg wyborczy)