Boleslaw Iwaszkiewicz

Imię i nazwisko: Boleslaw Iwaszkiewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Boleslaw Iwaszkiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Iwaszkiewicz - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 8 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)