Boleslaw Leczycki

Imię i nazwisko: Boleslaw Leczycki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Boleslaw Leczycki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 49 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Sieradz (Okreg wyborczy)