Boleslaw Ruminski

Imię i nazwisko: Boleslaw Ruminski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Boleslaw Ruminski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Ruminski - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Ruminski - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Ruminski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 14 Torun

Tytul/stopien naukowy: inz. chemik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 14 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chemik (Tytul/stopien naukowy)