Bronislaw Drzewiecki

Imię i nazwisko: Bronislaw Drzewiecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Bronislaw Drzewiecki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Bronislaw Drzewiecki - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Drzewiecki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 47 Pabianice

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Pabianice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)