Bronislaw Juzkow

Imię i nazwisko: Bronislaw Juzkow
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Bronislaw Juzkow - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Juzkow - IV kadencja 1965 - 1969
- Bronislaw Juzkow - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 35 Szczecinek

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Szczecinek (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)