Czeslaw Burski

Imię i nazwisko: Czeslaw Burski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Czeslaw Burski - IV kadencja 1965 - 1969
- Czeslaw Burski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 49 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Sieradz (Okreg wyborczy)