Czeslaw Sadowski

Imię i nazwisko: Czeslaw Sadowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Czeslaw Sadowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Czeslaw Sadowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Tytul/stopien naukowy: dzialacz spoleczny

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z dzialacz spoleczny (Tytul/stopien naukowy)