Edward Gierek

Imię i nazwisko: Edward Gierek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Edward Gierek - I kadencja 1952 - 1956
- Edward Gierek - II kadencja 1957 - 1961
- Edward Gierek - IV kadencja 1965 - 1969
- Edward Gierek - V kadencja 1969 - 1972
- Edward Gierek - VI kadencja 1972 - 1976
- Edward Gierek - VII kadencja 1976 - 1980
- Edward Gierek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 28 Sosnowiec

Tytul/stopien naukowy: inz. gornictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. gornictwa (Tytul/stopien naukowy)