Eugenia Krassowska

Imię i nazwisko: Eugenia Krassowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Eugenia Krassowska - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Eugenia Krassowska - I kadencja 1952 - 1956
- Eugenia Krassowska - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)