Eugeniusz Stawinski

Imię i nazwisko: Eugeniusz Stawinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Eugeniusz Stawinski - I kadencja 1952 - 1956
- Eugeniusz Stawinski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 49 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 49 Sieradz (Okreg wyborczy)