Franciszek Mleczko

Imię i nazwisko: Franciszek Mleczko
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Franciszek Mleczko - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Mleczko - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)