Helena Pieresko

Imię i nazwisko: Helena Pieresko
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)