Henryk Halas

Imię i nazwisko: Henryk Halas
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Henryk Halas - IV kadencja 1965 - 1969
- Henryk Halas - V kadencja 1969 - 1972
- Henryk Halas - VI kadencja 1972 - 1976
- Henryk Halas - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 12 Bydgoszcz

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)