Hieronima Sikorska

Imię i nazwisko: Hieronima Sikorska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)