Ignacy Konkolewski

Imię i nazwisko: Ignacy Konkolewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Ignacy Konkolewski - II kadencja 1957 - 1961
- Ignacy Konkolewski - IV kadencja 1965 - 1969
- Ignacy Konkolewski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 67 Szczecin

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Szczecin (Okreg wyborczy)