Jacek Koraszewski

Imię i nazwisko: Jacek Koraszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jacek Koraszewski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 25 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: doc. dr

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z doc. dr (Tytul/stopien naukowy)