Jan Frey-Bielecki

Imię i nazwisko: Jan Frey-Bielecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jan Frey-Bielecki - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: general dywizji

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z general dywizji (Tytul/stopien naukowy)