Jan Mirek

Imię i nazwisko: Jan Mirek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jan Mirek - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jan Mirek - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Mirek - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)