Jan Polski

Imię i nazwisko: Jan Polski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jan Polski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Polski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Polski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 41 Chelm Lubelski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Chelm Lubelski (Okreg wyborczy)