Jan Serafin

Imię i nazwisko: Jan Serafin
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)