Janina Tyrna

Imię i nazwisko: Janina Tyrna
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 28 Sosnowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Sosnowiec (Okreg wyborczy)