Jerzy Hagmajer

Imię i nazwisko: Jerzy Hagmajer
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jerzy Hagmajer - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Hagmajer - V kadencja 1969 - 1972
- Jerzy Hagmajer - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 10 Elk

Wyksztalcenie: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Elk (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Wyksztalcenie)