Jerzy Jablkiewicz

Imię i nazwisko: Jerzy Jablkiewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 5 Lodz-Baluty

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Lodz-Baluty (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)