Jozef Kieszczynski

Imię i nazwisko: Jozef Kieszczynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jozef Kieszczynski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jozef Kieszczynski - I kadencja 1952 - 1956
- Jozef Kieszczynski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)