Jozef Knapik

Imię i nazwisko: Jozef Knapik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jozef Knapik - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)