Jozef Kuropieska

Imię i nazwisko: Jozef Kuropieska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jozef Kuropieska - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 70 Otwock

Tytul/stopien naukowy: general dywizji

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Otwock (Okreg wyborczy)
- posłowie z general dywizji (Tytul/stopien naukowy)