Jozef Trojok

Imię i nazwisko: Jozef Trojok
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jozef Trojok - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 54 Kozle

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. metalurg

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. metalurg (Tytul/stopien naukowy)