Julian Tokarski

Imię i nazwisko: Julian Tokarski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Julian Tokarski - I kadencja 1952 - 1956
- Julian Tokarski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)