Juliusz Malewski

Imię i nazwisko: Juliusz Malewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Juliusz Malewski - I kadencja 1952 - 1956
- Juliusz Malewski - IV kadencja 1965 - 1969
- Juliusz Malewski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 53 Olsztyn

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Olsztyn (Okreg wyborczy)