Kazimierz Banach

Imię i nazwisko: Kazimierz Banach
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Kazimierz Banach - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Kazimierz Banach - I kadencja 1952 - 1956
- Kazimierz Banach - II kadencja 1957 - 1961
- Kazimierz Banach - IV kadencja 1965 - 1969
- Kazimierz Banach - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 73 Siedlce

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Siedlce (Okreg wyborczy)