Kazimierz Graczyk

Imię i nazwisko: Kazimierz Graczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 57 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: inz. budownictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. budownictwa (Tytul/stopien naukowy)