Kazimierz Kotwica

Imię i nazwisko: Kazimierz Kotwica
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Tytul/stopien naukowy: inz. metalurg

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. metalurg (Tytul/stopien naukowy)