Kazimierz Maj

Imię i nazwisko: Kazimierz Maj
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Kazimierz Maj - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 41 Chelm

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)