Kazimierz Sliwa

Imię i nazwisko: Kazimierz Sliwa
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Kazimierz Sliwa - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)