Leon Chajn

Imię i nazwisko: Leon Chajn
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Leon Chajn - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Leon Chajn - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Chajn - II kadencja 1957 - 1961
- Leon Chajn - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)