Leon Janczak

Imię i nazwisko: Leon Janczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Leon Janczak - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Janczak - VI kadencja 1972 - 1976
- Leon Janczak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)